674/JZ-54/2019 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

Publikacja: Data publikacji 20.12.2019
Termin składania ofert: 07.01.2019 godz. 10:30
CPV: 15200000-0
Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Przetarg nieograniczony: Dostawy ryb przetworzonych i konserwowych do Szkoły Policji w Pile