660/JZ-48/2019 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

Publikacja: Data publikacji 27.11.2019
Termin składania ofert: 06.12.2019 godz. 10:30
CPV: 39150000-8, 39711130-9, 42995000-7, 30191400-8, 39717100-2, 31521100-5, 39136000-4, 31154000-0, 30237280-5, 32420000-3
Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Przetarg nieograniczony: 1) Dostawa mebli i wyposażenia wraz z montażem w pomieszczeniu przy sali dydaktycznej w budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły Policji w Pile; 2) Dostawa sprzętu AGD i RTV do budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły policji w Pile; 3) Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS; 4) Dostawa przełączników sieciowych.