601/JZ-36/2019 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

Publikacja: Data publikacji 14.11.2019
Termin składania ofert: 22.11.2019 godz. 10:30
CPV: 71247000-1
Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Przetarg nieograniczony: Usługa pełnienia funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa segmentów B, C, D1 i klatki nr 3 budynku głównego Szkoły Policji w Pile oraz odnowienie elewacji”