562/JZ-31/2019 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

Publikacja: Data publikacji 05.11.2019
Termin składania ofert: 20.11.2019 godz. 10:30
CPV: 45110000-1, 45262321-7, 45262512-3, 45111100-9, 45421152-4, 45262321-7, 45421131-1, 45421146-9, 45430000-0, 45410000-4, 45442100-8, 45310000-3, 45330000-9, 45260000-7
Wartość zamówienia: poniżej 5.548.000 euro

Roboty budowlane dla nw. zadań remontowych pn. 1) Remont holu oraz klatki schodowej w segmencie F przy sali konferencyjnej w budynku głównym Szkoły Policji w Pile 2) Remont pomieszczeń biurowych w segmencie E1 w budynku głównym Szkoły Policji w Pile 3) Remont dachu w budynku głównym Szkoły Policji w Pile

Pliki do pobrania