394/WZ-1814/2019 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

394/WZ-1814/2019

Publikacja: Data publikacji 26.07.2019
Termin składania ofert: 12.08.2019 godz. 10:30
CPV: 45000000-7, 45300000-0
Wartość zamówienia: poniżej 5.548.000 euro

Przetarg nieograniczony: Remont części "A" budynku głównego Szkoły Policji w Pile