323/WZ-1477/2019 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

323/WZ-1477/2019

Publikacja: Data publikacji 15.07.2019
Termin składania ofert: 23.07.2019 godz. 10:30
CPV: 39710000-2, 31521100-5, 32344200-8, 32324600-6, 30200000-1, 39510000-0
Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Przetarg nieograniczony: Dostawa sprzętu AGD i RTV oraz tekstyliów do budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły Policji w Pile