155/WZ-738/2019 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

Publikacja: Data publikacji 27.03.2019
Termin składania ofert: 29.04.2019 godz. 10:30
CPV: 09310000-5
Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Przetarg nieograniczony: Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych Szkoły Policji w Pile, Szkoły Policji w Słupsku i Szkoły Policji w Katowicach

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 22.03.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 061-141740 w dniu 27.03.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/210711