112/WZ-545/2019 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

Publikacja: Data publikacji 11.03.2019
Termin składania ofert: 26.03.2019 godz. 10:30
CPV: 45452000-0, 45262700-8
Wartość zamówienia: poniżej 5.548.000 euro

Przetarg nieograniczony: Przebudowa segmentów B, C, D1 i klatki nr 3 budynku głównego Szkoły Policji w Pile oraz odnowienie elewacji