42/WZ-186/2019 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

Publikacja: Data publikacji 05.03.2019
Termin składania ofert: 13.03.2019 godz. 10:30
CPV: 15851000-8
Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Przetarg nieograniczony: Dostawa świeżych produktów mącznych dla Szkoły Policji w Pile