117/WZ-560/2019 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

Publikacja: Data publikacji 01.03.2019
Termin składania ofert: 11.03.2019 godz. 10:30
CPV: 15331170-9
Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Przetarg nieograniczony: Dostawa warzyw i owoców mrożonych dla Szkoły Policji w Pile