106/WZ-514/2019 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

Publikacja: Data publikacji 01.03.2019
Termin składania ofert: 18.03.2019 r. godz. 10:30
CPV: 45000000-7, 45300000-0
Wartość zamówienia: poniżej 5.548.000 euro

Przetarg nieograniczony: Remont części segmentu „A” budynku głównego Szkoły Policji w Pile.