46/WZ-190/2019 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

Publikacja: Data publikacji 21.02.2019
Termin składania ofert: 01.03.2019 godz. 10:30
CPV: 15200000-0
Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Przetarg nieograniczony: Dostawa ryb przetworzonych i konserwowanych