22/WZ-90/2019 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

Publikacja: Data publikacji 15.02.2019
Termin składania ofert: 21.03.2019 godz. 10:00
CPV: 39100000-3
Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Przetarg nieograniczony: Dostawa wraz z montażem mebli do budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły Policji w Pile

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 13.02.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 033-073759 w dniu 15.02.2019 r.
 
Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/199057