43/WZ-187/2019 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

Publikacja: Data publikacji 07.02.2019
Termin składania ofert: 15.02.2019 godz. 10:30
CPV: 15500000-3
Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Przetarg nieograniczony: Dostawa produktów mleczarskich