44/WZ-188/2019 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

Publikacja: Data publikacji 01.02.2019
Termin składania ofert: 11.02.2019 godz. 10:30
CPV: 03200000-3, 03212100-1
Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Przetarg nieograniczony: Dostawa warzyw i owoców świeżych