41/WZ-185/2019 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

Publikacja: Data publikacji 30.01.2019
Termin składania ofert: 07.02.2019 godz. 10:30
CPV: 15810000-9
Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Przetarg nieograniczony: Dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich