40/WZ-184/2019 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

Publikacja: Data publikacji 25.01.2019
Termin składania ofert: 04.02.2019 r. godz. 10:30
CPV: 15112100-7, 15111000-9, 15100000-9
Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Przetarg nieograniczony: Dostawa świeżych części drobiowych, mięsa wołowego i wieprzowego oraz przetworów mięsnych (wędlin) dla Szkoły Policji w Pile