33/WZ-115/2019 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

Publikacja: Data publikacji 16.01.2019
Termin składania ofert: 31.01.2019 godz. 10:30
CPV: 71320000-7, 45210000-2, 39290000-1
Wartość zamówienia: poniżej 5.548.000 euro

Przetarg nieograniczony: Adaptacja poddasza na cele mieszkalne w nowo budowanym budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły Policji w Pile wraz z wyposażeniem