822/WZ-3614/2018 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

822/WZ-3614/2018

Publikacja: Data publikacji 18.12.2018
Termin składania ofert: 03-01-2019 godz. 10:30
CPV: 71320000-7, 45210000-2, 39290000-1
Wartość zamówienia: poniżej 5.548.000 euro

Przetarg nieograniczony: adaptacja poddasza na cele mieszkalne w nowo budowanym budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły Policji w Pile wraz z wyposażeniem