729/WZ-2506/2018 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

729/WZ-2506/2018

Publikacja: Data publikacji 26.11.2018
Termin składania ofert: 11-12-2018 r. godz. 10:30
CPV: 71320000-7, 45210000-2, 39290000-1
Wartość zamówienia: poniżej 5.548.000 euro

Przetarg nieograniczony: Adaptacja poddasza na cele mieszkalne w nowo budowanym budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły Policji w Pile wraz z wyposażeniem.