703/WZ-2450/2018 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

703/WZ-2450/2018

Publikacja: Data publikacji 19.11.2018
Termin składania ofert: 27.11.2018 godz. 10:30
CPV: 15800000-6
Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Przetarg nieograniczony: Dostawa różnych produktów spożywczych dla Szkoły Policji w Pile.