617/WZ-2264/2018 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

617/WZ-2264/2018

Publikacja: Data publikacji 26.10.2018
Termin składania ofert: 05.11.2018 godz. 10:30
CPV: 15331400-1, 15870000-7, 15800000-6
Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Przetarg nieograniczony: dostawa warzyw konserwowych, przypraw i różnych produktów spożywczych dla Szkoły Policji w Pile.