581/WZ-2199/2018 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

581/WZ-2199/2018

Publikacja: Data publikacji 12.10.2018
Termin składania ofert: 22.10.2018 godz. 10:30
CPV: 39121200-8, 39112100-1
Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Przetarg nieograniczony: Dostawa stołów i krzeseł do stołówki Szkoły Policji w Pile.