392/WZ-1539/2018 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

392/WZ-1539/2018

Publikacja: Data publikacji 12.07.2018
Termin składania ofert: 20.07.2018 godz. 10:30
CPV: 39000000-2
Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Przetarg nieograniczony - Dostawa wraz z montażem mebli pokojowych i mebli do pomieszczeń socjalnych