272/WZ-1093/2018 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

272/WZ-1093/2018

Publikacja: Data publikacji 04.06.2018
Termin składania ofert: 12.06.2018 godz. 10:30
CPV: 15331170-9, 15851000-8
Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

przetarg nieograniczony - dostawa WARZYW I OWOCÓW MROŻONYCH oraz PRODUKTÓW MĄCZNYCH