269/WZ-1091/2018 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

269/WZ-1091/2018

Publikacja: Data publikacji 29.05.2018
Termin składania ofert: 07.06.2018 godz. 10:30
CPV: 15200000-0
Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

przetarg nieograniczony - dostawa RYB PRZETWORZONYCH I KONSERWOWANYCH