495/kz-1501/2017 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

495/kz-1501/2017

Publikacja: Data publikacji 27.11.2017
Termin składania ofert: 06.12.2017
CPV: 03220000-9 03222320-2 03212100-1 03222200-5
Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

przetarg nieograniczony - dostawa warzyw świeżych, jabłek i gruszek, ziemniaków oraz owoców cytrusowych