616/kz-1721/2017 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

616/kz-1721/2017

Publikacja: Data publikacji 24.11.2017
Termin składania ofert: 05.12.2017
CPV: 15811000-6, 15812000-3
Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

przetarg nieograniczony - dostawa PIECZYWA, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIAST dla Szkoły Policji w Pile Informacja z otwarcia ofert 05-12-2017