509/kz-1526/2017 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

509/kz-1526/2017

Publikacja: Data publikacji 15.11.2017
Termin składania ofert: 24.11.2017 godz. 10:30
CPV: 1520000-0
Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

przetarg nieograniczony - dostawa RYB PRZETWORZONYCH I KONSERWOWANYCH dla Szkoły Policji w Pile - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 05-12-2017