510/kz-1527/2017 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

510/kz-1527/2017

Publikacja: Data publikacji 06.11.2017
Termin składania ofert: 16.11.2017 godz. 10:30
CPV: 15331170-9
Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

przetarg nieograniczony - dostawa mrożonych warzyw i owoców Informacja z otwarcia ofert 16-11-2017