520/kz-1562/2016 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

520/kz-1562/2016

Publikacja: Data publikacji 29.11.2016
Termin składania ofert: 08-12-2016
CPV: 03200000-3, 03212100-1, 03222320-2, 03221260-6
Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

dostawa warzyw owoców świeżych - przetarg nieograniczony