495/kz1523/2016 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

Publikacja: Data publikacji 14.11.2016
Termin składania ofert: 22.11.2016 godz. 10:30
CPV: 15811000-6, 15812000-3
Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

przetarg nieograniczony - dostawa pieczywa, wyrobów ciastkarskich i ciast