471/kz-1397/2016 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

471/kz-1397/2016

Publikacja: Data publikacji 27.10.2016
Termin składania ofert: 10-11-2016 godz. 10:30
CPV: CPV 15530000-2, 15431100-9 15543000-6 CPV 15510000-6, 15542100-0 CPV 15543000-6 CPV 15551000-5, 15551500-0
Wartość zamówienia:

Dostawa produktów mleczarskich dla Szkoły Policji w Pile Zadanie podzielone na 4 części.