zmiana terminu składania ofert - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

zmiana terminu składania ofert

Publikacja: Data publikacji 28.10.2016
Termin składania ofert: 28.11.2016 godz. 10:30
CPV: 45000000-7, 45300000-0
Wartość zamówienia: poniżej 5.225.000 euro

przetarg nieograniczony - REMONT CZĘŚCI SEGMENTU D BUDYNKU GŁÓWNEGO SZKOŁY POLICJI W PILE -

zmiana terminu składania ofert, odpowiedzi na zapytania