Postępowania o zamówienia publiczne

Remont pomieszczenia dydaktycznego (barak symulacyjny) na terenie Szkoły Policji w Pile

Publikacja: Data publikacji 02.09.2016
Termin składania ofert: 20.09.2016 godz. 10:30
CPV: 45000000-7, 45330000-9
Wartość zamówienia: poniżej 5.225.000 euro