Postępowania o zamówienia publiczne

81/JZ-78/2023

Publikacja: Data publikacji 03.05.2023
Termin składania ofert: 30.05.2023 godz. 11:00
CPV: 09300000-2, 09310000-5
Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro

Przetarg nieograniczony: Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków i obiektów użytkowych Szkoły Policji w Pile

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Open Nexus pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/761701

Powrót na górę strony