Postępowania o zamówienia publiczne

74/JZ-67/2023

Publikacja: Data publikacji 21.04.2023
Termin składania ofert: 19.05.2023 godz. 11:00
CPV: 03221000-6, 03222000-3
Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro

Przetarg nieograniczony: Dostawy warzyw i owoców świeżych

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Open Nexus pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/757443

Powrót na górę strony