Postępowania o zamówienia publiczne

73/JZ-60/2023

Publikacja: Data publikacji 19.04.2023
Termin składania ofert: 16.05.2023 godz. 11:00
CPV: 15110000-2, 15131130-5, 15113000-3, 15111100-0, 15112000-6
Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro

Przetarg nieograniczony: Dostawy mięsa i wędlin

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Open Nexus pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/756135

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony