Postępowania o zamówienia publiczne

71/JZ-58/2023

Publikacja: Data publikacji 17.04.2023
Termin składania ofert: 15.05.2023 godz. 11:00
CPV: 15800000-6, 15320000-7, 15332200-6, 03142100-9, 15842000-2, 15870000-7
Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro

Przetarg nieograniczony: Dostawy różnych produktów spożywczych, soków owocowo-warzywnych, dżemów owocowych i miodu, wyrobów czekoladowych i podobnych, przypraw

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Open Nexus pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/755066

Powrót na górę strony