Porozumienia o współpracy

Porozumienie z Grupą Allegro sp. z o.o. i NaspersClassifieds sp. z o.o.

30 marca 2017 roku przejdzie do historii Szkoły Policji w Pile jako dzień podpisania porozumienia o współpracy z Grupą Allegro s.p. z o.o. i NaspersClassifieds sp. z o.o. (OLX.pl, otomoto.pl i otodom.pl).

Porozumienie ma na celu zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania Stron w zakresie upowszechniania wiedzy i wymiany doświadczeń w sprawach dotyczących przestępczości komputerowej. W ramach współpracy Strony będą współdziałać w szczególności poprzez: wymianę informacji dotyczących zwalczania przestępczości komputerowej, prowadzenie konsultacji i wsparcie merytoryczne udzielane przez pracowników Grupy Allegro i NaspersClassifieds przy prowadzeniu zajęć dla osób uczestniczących w szkoleniach organizowanych w pilskiej Szkole Policji. Organizowane będą też konferencje, sympozja i inne przedsięwzięcia poświęcone tematyce zwalczania przestępczości komputerowej.

Porozumienie podpisał p.o. komendant Szkoły insp. Roman Gryczka, natomiast Grupę Allegro reprezentował Jakub Pepłoński - kierownik ds. Współpracy z Organami Ścigania, zaś NaspersClassifieds - Tomasz Wawrzkowicz - starszy specjalista w Dziale Bezpieczeństwa.

Zawarcie porozumienia jest przysłowiową kropką nad „i”, stanowi bowiem przypieczętowanie i sformalizowanie trwającej już od kilku lat współpracy pomiędzy Stronami, w ramach której przeszkolonych zostało wielu policjantów realizujących czynności procesowe oraz operacyjne w zakresie wykrywania sprawców dokonujących przestępstw w cyberprzestrzeni.

Hanna Bigielmajer