Razem z PWPW - Porozumienia o współpracy - Szkoła Policji w Pile

Porozumienia o współpracy

Razem z PWPW

Styczeń 2017 roku przejdzie do wspólnej historii Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. i Szkoły Policji w Pile. Obie instytucje nawiązały oficjalną współpracę na mocy podpisanego porozumienia, którego sygnatariuszami byli Prezes Zarządu PWPW Piotr Woyciechowski i Zastępca Komendanta ds. dydaktycznych insp. Mariusz Wiatr.

Na mocy porozumienia jego Strony zobowiązały się współdziałać przy projektach badawczych, m.in. w zakresie weryfikacji autentyczności dokumentów tożsamości i komunikacyjnych, tak ważnych w pracy każdego funkcjonariusza Policji. Eksperci PWPW i słuchacze Szkoły będą wspólnie pracować nad tym, aby weryfikacja dokumentów, którą przeprowadzają w ramach codziennych czynności służbowych, przebiegała maksymalnie sprawnie i efektywnie. W tym celu obie instytucje będą angażowały się w opracowywanie artykułów problemowych, wydawnictw szkoleniowych i pomocy dydaktycznych, organizację i uczestnictwo w konferencjach tematycznych, podnoszenie kwalifikacji w zakresie weryfikacji autentyczności różnego rodzaju dokumentów, których producentem jest PWPW.

Wspólnie wierzymy, że współpraca, oparta w dużej mierze na edukacji i szkoleniach eksperckich prowadzonych przez pracowników Wytwórni dla młodych adeptów Policji, zaowocuje zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa obywateli. Zaś zaangażowanie nauczycieli policyjnych Zakładu Służby Kryminalnej w połączone projekty edukacyjne - w zakresie weryfikacji dokumentów publicznych i zwalczania ich fałszerstw - podniesie jakość zajęć dydaktycznych i stanie się zarzewiem procesu zwiększania bezpieczeństwa państwa.

(Autor: PWPW, Leszek Koźmiński)

  • Podpisanie porozumienia przez PWPW i Szkołę Policji w Pile