Współpraca naukowo-dydaktyczna - Porozumienia o współpracy - Szkoła Policji w Pile

Porozumienia o współpracy

Współpraca naukowo-dydaktyczna

Data publikacji 07.07.2016

5 lipca 2016 r. w siedzibie Politechniki Śląskiej w Gliwicach podpisane zostało porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy Politechniką ...

Współpraca naukowo-dydaktyczna 5 lipca 2016 r. w siedzibie Politechniki Śląskiej w Gliwicach podpisane zostało porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy Politechniką reprezentowaną przez prof. dr. hab. inż. Andrzeja Karbownika – Rektora Politechniki, a Szkołą Policji w Pile reprezentowaną przez mł. insp. Romana Sobczaka – Komendanta Szkoły.
Strony porozumienia zakładają współpracę w obszarach: wymiany informacji w zakresie treści programowych realizowanych w uczelniach, współorganizacji przedsięwzięć dydaktycznych, wzajemnego korzystania z bazy dydaktyczno-szkoleniowej, projektowania i realizacji wspólnych programów badawczych z udziałem pracowników obu stron, wspólnego nawiązywania kontaktów z zagranicznym środowiskiem naukowym oraz współpracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa i profilaktyki w znaczeniu prewencji kryminalnej.
W dniu podpisania porozumienia, do realizacji projektu zat. Opracowanie systemowych rozwiązań wspomagających zabezpieczenie miejsca zdarzenia i proces wykrywczych na podstawie materiału dowodowego utrwalonego za pomocą technik skaningu laserowego oraz satelitarnych technik pomiarowych, przystąpiła Katedra Informatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej, kierowana przez prof. dr. hab. Tadeusza Wieczorka oraz Zakład Służby Kryminalnej naszej Szkoły.
Politechnikę Śląską do współpracy zainspirował dorobek dydaktyczny kadry Szkoły Policji w Pile w zakresie wykorzystania skanera 3D na miejscu zdarzenia, które to doświadczenia znalazły swój wyraz w publikacjach. Pilska Szkoła jest pionierem w zakresie wykorzystania skanowania 3D w ramach kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia.
Rozpoczęty projekt ma na celu przygotowanie i wdrożenie do praktyki dochodzeniowo-śledczej nowoczesnych technologii skaningu 3D oraz pozycjonowania satelitarnego dla potrzeb procesu karnego. Wyniki badań przekazane zostaną do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Powyższe przedsięwzięcie nie jest jedynym planowanym projektem realizowanym przez Politechnikę Śląską wspólnie ze Szkołą Policji w Pile.

Współpraca naukowo-dydaktyczna Współpraca naukowo-dydaktyczna Współpraca naukowo-dydaktyczna Współpraca naukowo-dydaktyczna

autor: Marzena Brzozowska

(06.07.16)