Porozumienie z Technikum nr 3 w Chojnicach - Porozumienia o współpracy - Szkoła Policji w Pile

Porozumienia o współpracy

Porozumienie z Technikum nr 3 w Chojnicach

Data publikacji 27.04.2016

Pomiędzy Szkołą Policji w Pile reprezentowaną przez p.o. Komendanta insp. Piotra Leciejewskiego a Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach reprezentowanym przez Dyrektora...

Porozumienie z Technikum nr 3 w Chojnicach Pomiędzy Szkołą Policji w Pile reprezentowaną przez p.o. Komendanta insp. Piotra Leciejewskiego a Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach reprezentowanym przez Dyrektora pana Wiesława Kłosowskiego, zawarte zostało porozumienie w ramach którego Szkoła Policji w Pile objęła honorowym patronatem prowadzone w Technikum klasy o profilu fototechnik. W ramach porozumienia Szkoła Policji zobowiązuje się udzielać pomocy merytorycznej i dydaktycznej, a także porad i wskazówek pomocnych w zakresie tworzenia i realizowania programu nauczania. Ponadto Szkoła Policji daje uczniom klasy, objętej patronatem, możliwość zapoznania się z systemem szkolenia i bazą dydaktyczną Szkoły. Porozumienie daje również, przedstawicielom stron, okazję do uczestnictwa w szkoleniach, seminariach, badaniach oraz innych realizowanych przez siebie formach dydaktyczno-pedagogicznych.

autor: Paulina Politowska

(27.04.16)