Porozumienie z Regionalnym Centrum Kultury - Porozumienia o współpracy - Szkoła Policji w Pile

Porozumienia o współpracy

Porozumienie z Regionalnym Centrum Kultury

Data publikacji 27.04.2016

Szkoła Policji w Pile zawarła porozumienie o współpracy z Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile. Podpisany dokument określa zasady dotyczące ...

Porozumienie z Regionalnym Centrum Kultury Szkoła Policji w Pile zawarła porozumienie o współpracy z Regionalnym Centrum Kultury- Fabryka Emocji w Pile. Podpisany dokument określa zasady dotyczące współpracy w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć takich jak Festiwal Kryminału „Kryminalna Piła”, Turniej Klas Policyjnych, Festiwal Teatrów Światła jak i innych form. Porozumienie formalizuje wieloletnią współpracę pomiędzy obiema Instytucjami. Z ramienia Szkoły porozumienie podpisał p.o. Komendanta insp. Piotr Leciejewski, natomiast w imieniu Regionalnego Centrum Kultury – dyrektor Stanisław Dąbek. Porozumienie otwiera przed podmiotami nowe możliwości w zakresie uczestnictwa w szkoleniach, seminariach, badaniach oraz innych, realizowanych przez siebie formach współpracy, a także udostępniania pozostającej w ich dyspozycji infrastruktury. Współpraca ma także na uwadze dobro lokalnej społeczności, rozwój Szkoły Policji w Pile oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji.

Porozumienie z RCK Porozumienie z RCK Porozumienie z RCK Porozumienie z RCK

autor: Paulina Politowska

(27.04.16)