Otwarta Szkoła - Szkoła Policji w Pile

Otwarta Szkoła

Otwarta Szkoła

Mieszkańcy Piły oraz turyści odwiedzający nasze miasto, mają możliwość zwiedzania obiektów Szkoły, zapoznania się z jej historią oraz dniem dzisiejszym. Wśród odwiedzających nas dominują uczniowie szkół. Podczas wycieczek zapoznają się ze strukturą Szkoły, dowiadują się, na czym polega szkolenie policjantów oraz jakie wymogi trzeba spełnić, aby zostać funkcjonariuszem Policji.
Swoją siedzibę w Szkole ma galeria sztuki Akwarium, która powstała w 1994 roku. Prezentowane w niej są prace twórców nie tylko ze środowiska policyjnego, lecz także artystów z Piły i okolic.

W Szkole prężnie działają wolontariusze, którzy objęli opieką Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie. Wolontariusze, wspierani przez ludzi dobrej woli, spędzają tam cyklicznie wiele godzin opiekując się mieszkańcami Domu oraz uczestnicząc m.in. w wycieczkach i festynach. Słuchacze - wolontariusze odwiedzają również Środowiskowy Dom Samopomocy przy Centrum Charytatywno-Opiekuńczym Caritas w Pile, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Leżenicy, pilską Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą czy Szpital Specjalistyczny w Pile.
Kadra i słuchacze biorą udział w finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czuwają nad bezpieczeństwem kwestujących oraz przekazują zebrane na rzecz Orkiestry pieniądze.
Od początku organizowania Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych z Klasami Policyjnymi, odbywają się Dzień Otwarty Szkoły. Organizowane są miasteczko policyjne, pokazy sprzętu i wyposażenia Policji i innych jednostek służb mundurowych, rozmaite pokazy, prezentacje i występy artystyczne. W przedsięwzięciach tych biorą udział nie tylko uczestnicy Turnieju, ale także setki mieszkańców Piły, powiatu oraz wszyscy chętni.