Kierownictwo - Szkoła Policji w Pile

Kierownictwo

Kierownictwo

Data publikacji 19.04.2017


 

Komendant Szkoły Zastępca Komendanta p.o. Zastępca Komendanta
insp. Beata Różniak-Krzeszewska
insp. Beata Różniak-Krzeszewska mł. insp. Michał Kominowski mł. insp. Agnieszka Kozłowska-Kordy