Kierownictwo - Szkoła Policji w Pile

Kierownictwo

Kierownictwo

 

Komendant Szkoły Zastępca Komendanta

Zastępca Komendanta

insp. Beata Różniak-Krzeszewska   insp. Roman Gryczka
insp. Beata Różniak-Krzeszewska   insp. Roman Gryczka