Kierownictwo - Szkoła Policji w Pile

Kierownictwo

Kierownictwo

Data publikacji 19.04.2017

 

Komendant Szkoły Zastępca Komendanta p. o. Zastępca Komendanta
insp. Beata Różniak-Krzeszewska podinsp. Michał Kominowski nadkom. Marcin Druszcz
insp. Beata Różniak-Krzeszewska podinsp. Michał Kominowski nadkom. dr Marcin Druszcz