Kierownictwo - Szkoła Policji w Pile

Kierownictwo

Kierownictwo

 

Komendant Szkoły p. o. Zastępca Komendanta p. o. Zastępca Komendanta
insp. Beata Różniak-Krzeszewska podinsp. Michał Kominowski nadkom. Marcin Druszcz
insp. Beata Różniak-Krzeszewska podinsp. Michał Kominowski nadkom. dr Marcin Druszcz