Kierownictwo - Szkoła Policji w Pile

Kierownictwo

Kierownictwo

 

Komendant Szkoły p. o. Zastępca Komendanta

Zastępca Komendanta

insp. Beata Różniak-Krzeszewska insp. Roman Gryczka
insp. Beata Różniak-Krzeszewska podinsp. Michał Kominowski insp. Roman Gryczka