Kierownictwo - Szkoła Policji w Pile

Kierownictwo

Kierownictwo

Data publikacji 19.04.2017


 

Komendant Szkoły Zastępca Komendanta Zastępca Komendanta
insp. Beata Różniak-Krzeszewska nadkom. Marcin Druszcz
insp. Beata Różniak-Krzeszewska mł. insp. Michał Kominowski nadkom. dr Marcin Druszcz