Kierownictwo - Szkoła Policji w Pile

Kierownictwo

Kierownictwo

 

Komendant Szkoły p. o. Zastępca Komendanta

p. o. Zastępca Komendanta

insp. Beata Różniak-Krzeszewska
insp. Beata Różniak-Krzeszewska podinsp. Michał Kominowski nadkom. Marcin Druszcz