Mowy oskarżyciela publicznego w przykładach - E-biblioteka - Szkoła Policji w Pile

E-biblioteka

Mowy oskarżyciela publicznego w przykładach

Data publikacji 26.07.2016

Marek Rychel, Mowy oskarżyciela publicznego w przykładach

 
 
Publikacja skierowana jest do policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego. Zawiera przykłady wystąpień przed sądem usystematyzowane według kryterium przedmiotu ochrony oraz uwzględniające różne rodzaje zbiegów. Autor sięga ponadto do ustaw szczególnych, a także formułuje przykłady wystąpień adresowane do żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. Opracowanie jest podsumowaniem pracy dydaktycznej nauczyciela na kursach dla oskarżycieli publicznych. Gromadzi w jednym miejscu wypracowane wzory, standardowe zwroty, przykłady niecodziennych sytuacji, z którymi autor zetknął się podczas zajęć dydaktycznych. Wzory nie odnoszą się do ustaleń dokonanych w trakcie czynności wyjaśniających, koncentrują się wyłącznie wokół dowodów ujawnionych w toku przewodu sądowego. Jest to zabieg zamierzony, związany z dbałością o przejrzystość wystąpienia. Zbiór zawiera przykłady wystąpień zarówno w sprawach nieskomplikowanych jak też wielowątkowych.

Szkoła Policji w Pile, wyd. I, 2016, ss. 119