Zbieg przepisów. Zbieg przestępstw - E-biblioteka - Szkoła Policji w Pile

E-biblioteka

Zbieg przepisów. Zbieg przestępstw

Data publikacji 05.12.2013

Zbieg przepisów. Zbieg przestępstw

Opracowanie pt.: „Zbieg przepisów. Zbieg przestępstw” zostało przygotowane z myślą o pomocy w przyswajaniu wiedzy przez policjantów uczestniczących w kursach podstawowych i specjalistycznych, prowadzonych przez kadrę dydaktyczną Szkoły Policji w Pile. Opracowany materiał jest dopełnieniem i rozszerzeniem informacji przekazywanych przez wykładowców podczas zajęć, m.in. o tematyce:
 
  • Zbieg przepisów;
  • Zbieg przestępstw;
  • Zbieg przestępstwa i wykroczenia;
  • Kwalifikowanie stanów faktycznych w sprawach o przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko dokumentom, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Skrypt stanowi syntetyczne zestawienie komentarzy i orzecznictwa sądowego w przedmiocie określania kryteriów jedności czynu, stosowania zasad wyłączających wielość ocen, stosowania takich instytucji prawa karnego jak np.: czyn ciągły, ciąg przestępstw, czyny współukarane, które w ostatnim czasie były przedmiotem sporów nie tylko przedstawicieli doktryny prawniczej, ale szczególnie praktyków stosujących prawo, m.in. policjantów. Ma on za zadanie ułatwić słuchaczom przyswojenie tej trudnej problematyki, ale przede wszystkim pomóc w prawidłowym kwalifikowaniu różnych stanów faktycznych.
W publikacji zamieszczone zostały liczne uchwały, wyroki i postanowienia Sądu Najwyższego, niejednokrotnie wraz z uzasadnieniem, aby policjant mógł zapoznać się z całym tokiem rozumowania sądu, np. w kwestii prawidłowego kwalifikowania i prowadzenia postępowania w sprawie o wypadek drogowy, spowodowany w stanie nietrzeźwości.

Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile, 2008 rok, wyd. I, ss. 36.