Część ogólna kodeksu karnego (wybrane zagadnienia) - E-biblioteka - Szkoła Policji w Pile

E-biblioteka

Część ogólna kodeksu karnego (wybrane zagadnienia)

Data publikacji 05.12.2013

Część ogólna kodeksu karnego (wybrane zagadnienia)

Opracowanie pt.: „Część ogólna kodeksu karnego (wybrane zagadnienia)” zostało przygotowane po zaobserwowaniu w trakcie prowadzenia zajęć dydaktycznych problemów ze zrozumieniem przez słuchaczy powyższej tematyki. Jest ona skomplikowana i wywołuje duże problemy w praktyce postępowania nie tylko Policji, ale też prokuratury i sądów. Ponadto, bez dobrej znajomości części ogólnej kodeksu karnego niemożliwe jest prawidłowe stosowanie części szczególnej tego aktu prawnego. Dlatego też, z myślą o pomocy w przyswajaniu wiedzy przez policjantów uczestniczących w kursach podstawowych i specjalistycznych, prowadzonych przez kadrę dydaktyczną Szkoły Policji w Pile, powstał przedmiotowy skrypt. Opracowany materiał jest dopełnieniem i rozszerzeniem informacji przekazywanych przez wykładowców podczas zajęć, m.in. o tematyce:
  • Pojęcie i znamiona przestępstwa;
  • Formy stadialne i zjawiskowe popełniania przestępstw;
  • Zasady odpowiedzialności za przestępstwa;
  • Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną;
  • Kary i środki karne.

Skrypt stanowi syntetyczne zestawienie komentarzy i orzecznictwa sądowego w wyżej wymienionym zakresie. Ma za zadanie ułatwić słuchaczom przyswojenie tej trudnej problematyki, pomóc w prawidłowym kwalifikowaniu różnych stanów faktycznych, a także ujednolicić procedurę postępowania w jednostkach Policji.

Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile, 2013 rok, wyd. I, ss. 78.