Zatrzymanie procesowe osoby - Nowości wydawnicze - Szkoła Policji w Pile

Nowości wydawnicze

Zatrzymanie procesowe osoby

Data publikacji 28.06.2013

Alina Dowejko Zatrzymanie procesowe osoby. Publikacja stanowi formę literatury pomocniczej w przyswajaniu wiedzy z zakresu prawa karnego procesowego. Została przygotowana z myślą o słuchaczach kursów doskonalenia zawodowego, jak i kursów podstawowych.

Alina Dowejko Zatrzymanie procesowe osoby. Publikacja stanowi formę literatury pomocniczej w przyswajaniu wiedzy z zakresu prawa karnego procesowego. Została przygotowana z myślą o słuchaczach kursów doskonalenia zawodowego, jak i kursów podstawowych.

Alina Dowejko Zatrzymanie procesowe osoby. Publikacja stanowi formę literatury pomocniczej w przyswajaniu wiedzy z zakresu prawa karnego procesowego. Została przygotowana z myślą o słuchaczach kursów doskonalenia zawodowego, jak i kursów podstawowych. Zawiera zbieżny z programami szkolenia materiał, pozwalający na przygotowanie się do poszczególnych zagadnień z zakresu procesowego zatrzymania osoby, praw osoby zatrzymanej, ograniczeń stosowania instytucji zatrzymania oraz dokumentowania tej czynności. Zawarte w publikacji treści poparto orzecznictwem zarówno Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego. Opracowanie uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne w zakresie zatrzymania osoby. Dla potrzeb pragmatyki wykonywanych czynności procesowych, przytoczono przepisy Wytycznych nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo - śledczych przez policjantów.

Szkoła Policji w Pile, Piła 2013